Mission Success: Operation Boomstick

Afgelopen weekend heeft Airsoft Team Assen zich met 9 man vertegenwoordigd als S.F.R.T. op Bunker Hill: Operation Boomstick. Hieronder een kort verslag.

Dag 1

Na een iets te gezellige nacht (incl. bomen zagen) stonden wij ’s ochtends 08.00 uur fps te meten. Bij deze strenge maar rechtvaardige controle had één replica 8 fps te veel, de rest was in orde. Na de briefing om 09.00u was het tijd voor actie! Dit liep uit op een drama voor S.F.R.T. Zo was leiding ver te zoeken, communicatie om te huilen en werd er weinig terrein gewonnen. Dit resulteerde dan ook in een 2-0 voor Cobra die ochtend.

ATA_bunkerhill_Boomstick_2_small

Na de middagpauze was dit en de uitbrander van onze CO voldoende om de kater voor A.T.A. te laten verdwijnen. Squadleaders werden gewisseld, afspraken werden gemaakt omtrent leiding en communicatie. A.T.A. was er klaar voor! Aan het eind van de dag lukte het ons om Professor Zweetvanniks a.k.a. ‘De bommaker’ te vinden, gevangen te nemen en mede hierdoor de dag te eindigen in 4-4. Die avond trakteerden we ons dan ook op een welverdiende BBQ.

Dag 2

ATA_bunkerhill_Boomstick_4_smallA.T.A. was warm! en hoe? Die ochtend kregen wij als Bravo de missie om de parachute landingsplek te veroveren en vast te houden. Dit strategische middelpunt geeft toegang tot een nabijgelegen spawnpoint. Het duurde ook niet lang of we hadden dit punt in ons bezit. De opdracht luidde dan ook ‘koste wat het kost’ vasthouden. Ondanks de vele overname pogingen vanuit COBRA wisten we ze met snipers en m4 geweld op afstand te houden. Onze samenwerking en leiding van onze A.T.A. squadleader resulteerde er dan ook in dat wij dit punt succesvol hebben overgenomen en vastgehouden de gehele ochtend.

ATA_bunkerhill_Boomstick_3_small

Na het succes van de ochtend kregen wij als Bravo de opdracht het gebied rondom de spawnpunt bij de parachute tot aan ammo-creek in te nemen en te verdedigen tot nadere instructies. Wij groeven ons in een 180 graden verdedigingslinie in en hielden dit net als in de ochtend vast. Tegen het einde van de dag kreeg onze teamleider van Bravo door van de CO door dat Alfa team de gijzelaar had bevrijd. Wij kregen de opdracht om Alfa team dekking te geven zodat ze hun de gijzelaar naar west-point konden escorteren. Hier schoven wij in linie links door en Charlie rechts, waarbij Apha onze six had. Cobra kwam met vol offensief ten strijd, maar na een lang gevecht verloor Cobra terrein aan S.F.R.T en werd de gijzelaar uiteindelijk afgeleverd. Een overwinning dit weekend voor S.F.R.T van 8-5 waar A.T.A. zijn steentje zeker aan heeft mogen bijdragen.

Ondanks dat niet alle leden aanwezig waren, hebben wij een top weekend gehad met veel plezier en gezelligheid. Op naar de volgende skirm!