Lid worden?

Ledenstop

Op dit moment zijn wij niet actief in het zoeken naar nieuwe leden.

Desalniettemin maken we graag kennis met je tijdens een skirm. Volg ons dan op social media om te zien waar we skirmen en sluit aan!


Airsoft Team Assen biedt enthousiaste airsofters met ervaring die op zoek zijn naar het spelen in teamverband, de gelegenheid zich aan te sluiten tijdens een skirm met de mogelijkheid aspirant bij A.T.A. te worden. Dit loopt via een -voor beide kanten- zorgvuldige procedure om het “full membership” te behalen.
Voordat je aansluit tijdens een skirm met het doel aspirant te worden, is het aan te raden de hierna volgende toelichting te lezen over de:

  • doelstelling van A.T.A
  • gedragsregels en voorwaarden
  • de kennismakingsperiode leidend tot “full membership”

A. Doelstelling

“Gezamenlijk invulling geven aan onze voorliefde voor de Airsoftsport door in teamverband te trainen, deel te nemen aan events/skirms/milsims; professionaliteit, uniformiteit, eenheid én plezier uit te stralen, een naam te vestigen binnen de Airsoftgemeenschap en de onderlinge band met sociale activiteiten te versterken”

B. Gedragsregels en voorwaarden

Bij A.T.A. hanteren we de volgende kernwaarden: Professionaliteit-Moed-Strijdlust-Fair Play-Kameraadschap (of Broederschap) en daarmee de volgende uitgangspunten en voorwaarden:

  • het lidmaatschap van A.T.A. is een vrijwillige keuze, maar het lidmaatschap schept welverplichtingen;
  • wat betreft het lidmaatschap wordt niet gediscrimineerd (naar leeftijd, sekse, geloof, geaardheid, politieke voorkeur);
  • tijdens de deelname aan trainingen, events, skirms, milsims wordt geen alcohol- en drugsgebruik getolereerd; tijdens de deelname aan trainingen (..enz) neemt ieder teamlid alle geldende veiligheidsregels in acht;
  • we conformeren ons aan de NABV-voorschriften en regelgeving; en NABV-lidmaatschap c.q. het bezit van een geldige NABV-pas is daarmee verplicht.

C. Aspirant-lid leidend tot full member

Als aspirant-lid wordt je beoordeeld over de deelname aan tenminste 10 events (skirm telt 2x, training 1x). Het doel hierbij is dat zoveel mogelijk full members de kandidaat in de praktijk leren kennen en naast aanwezige skills en communicatieve vaardigheden de kandidaat beoordelen op de 5
bovenstaande kernwaarden. Er dient een 2-zijdige ‘klik’ te zijn.

Als aspirant-lid krijg je een full-member als buddy toegewezen. Deze buddy is er voor  gevraagd en ongevraagd advies, raad en daad.
De buddy draagt de kandidaat voor m.b.t. de “patchrun” (zie dit als eindproef of toelatingsproef als bewijs dat je “er klaar voor bent”); alle full members beslissen unaniem over deze voordracht (heeft een full member de kandidaat (nog) niet ontmoet, dan onthoud deze zich van stemmen). Als er twijfels zijn en blijven, dan worden deze uitgesproken en dan kan de periode éénmalig verlengd worden; zijn daarna de twijfels weg, dan volgt de opdracht afsluitend met de patchrun; blijven er nog wel twijfels, dan wordt de kandidaat afgewezen.
Het volbrengen van de patch run resulteert in het full membership wat niet alleen eeuwige roem geeft, er ontstaat toegang tot de speciale sectie van het forum, kortingen, maar bovenal respect en gelijkwaardigheid met de andere full-members.